HASHTAG FITNESS
 SANTOKHPURA, JALANDHAR
 PUNJAB-144004